عملکرد شرکتها

بررسی گزارش ماهانه شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه

صنایع پتروشیمی کرمانشاه در تیرماه،  55 میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به ماه قبل 68 درصد کاهش را گزارش کرده است! این افت فروش را میتوان به ثابت بودن نرخ محصول عمده شرکت در کنار کاهش مقدار فروش آن نسبت داد.

این درحالیست که مبلغ فروش نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد 52 درصدی داشته است. 79 درصد فروش شرکت داخلی ست و عمده ترین محصول این بخش از نظر مبلغ فروش، اوره کشاورزی ست.

در ماه چهارم سال جاری مقدار فروش این محصول با کاهش 23 درصدی نسبت به خرداد به 12.199 تن رسیده است.

در تیرماه امسال اوره کشاورزی بصورت فروش داخلی به نرخ  22.230.019 ریال به ازای هر تن فروخته شده است. نرخ این محصول نسبت به ماه قبل تغییری نداشته است.

مجموع مبلغ فروش کرماشا در 4 ماهه ابتدای سال مالی جاری ،  461 میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره مشابه سال 98، رشد  9.5 درصدی را نشان میدهد.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا