عملکرد شرکتها

بررسی عملکرد صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران تیر1400

صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران در تیر ماه 1400، مبلغ 44 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه قبل 6% و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد 154 درصدی را نشان میدهد.

کنسانتره روی اکسیده محصول اصلی شرکت است.

تولید آن طی یکماهه با 21% رشد 4.363 تن بوده و مقدار فروش با 45% افزایش 4.190 تن است.

نرخ این محصول با 2 رشد 104.021.718 ریال در هر تن بوده است.

مبلغ تجمعی فروش شرکت در 4 ماهه ابتدای سال مالی جاری، 153 میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره مشابه سال 99، افزایش 182 درصدی را نشان میدهد.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا