عملکرد شرکتها

بررسی عملکرد غبشهر در گزارش فعالیت 1 ماهه منتهی به 1398/08/30

صنعتی بهشهر تا پایان آبان ماه 2،660 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدی در حدود 12% داشته است، از نظر مقداری اما با 18% کاهش 367،701 تن روغن نباتی به فروش رسانده است.

تعداد تولید تجمعی شرکت تا پایان آبان ماه 371،779 تن روغن نباتی بوده که این رقم برای سال گذشته 433،564 تن بوده است. یعنی 12% افت در تولید را داشتیم.

نرخ های فروش شرکت نیز پس از تیر ماه که به اوج خود رسیده بود با شیب نزولی همراه گشت، نرخ فروش آبان ماه شرکت 7،287،970 تومان به ازاء هر تن بوده که مشابه میانگین 11 ماه گذشته خود و 1.5% کمتر از مهر ماه خود بوده است.

مقدار فروش شرکت پس از تیرماه با یک ریتم مشخص انجام گرفته و در آبان نیز در حدود 38 هزار تن بوده.

قیمت سهم 790 تومان است و در یک ماه گذشته 18.6% رشد داشته است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا