عملکرد شرکتها

بررسی گزارش ماهانه شرکت فرآوری ذغال سنگ پرورده طبس منتهی به 1399/04/31

شرکت فرآوری ذغال سنگ پرورده طبس  (کپرور) در تیر ماه سال جاری درآمدی معادل 58.8 میلیارد تومان کسب نموده است که نسبت به ماه گذشته 153% افزایش یافته است که بدلیل افزایش قابل توجه مقدار فروش بوده است.

مقدار تولید شرکت در این ماه برابر با 20,027 تن بوده است که از ماه گذشته 5% کمتر بوده است. تولید تجمعی شرکت از ابتدای سال تا کنون بیش از 67,173 تن ذغالسنگ کنسانتره کک شو می‌باشد که از مدت مشابه سال گذشته 5% کمتر شده است.

فروش شرکت تنها شامل ذغالسنگ کنسانتره کک شو می‌باشد و در تیر ماه 27,000 تن به فروش رفته است که نسبت به ماه گذشته 91% افزایش یافته است. فروش مقداری تجمعی شرکت از ابتدای سال مالی تا کنون 67,511 تن فروش رفته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 49% رشد داشته است.

نرخ فروش هر تن ذغالسنگ کنسانتره کک شو با 32% افزایش نسبت به ماه قبل با قیمت 2 میلیون و 175 هزار تومان به فروش می‌رود.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا