عملکرد شرکتها

بررسی عملکرد فولاد امیرکبیر کاشان آذر99

فولاد امیرکبیر کاشان در آذر ماه، 258 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه قبل کاهش 5 و نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد 112 درصدی داشته است. این شرکت از ارائه خدمات نیز 10 میلیارد تومان عایدی کسب کرده است.

ترکیب فروش محصول 92% فروش داخلی، 4% فروش صادراتی و 4% درآمد خدمات (شامل اسید شویی، نورد سرد و خدمات  آنیلینگ) است.

محصول اصلی شرکت گالوانیزه است که تولید آن نسبت به ماه قبل بدون تغییر 13.333 تن اعلام شده است. مقدار فروش را با کاهش 11 درصد به 11.910 تن رسیده است.

تولید تجمعی ورق گالوانیزه فولاد فجر نسبت به سال قبل بدون تغییر بوده است. این در حالی است که مقدار فروش تجمعی آن افزایش 23 درصدی داشته است.

فجر در آذر محصول اصلی شرکت را به نرخ داخلی 208.354.488 ریال به ازای هر تن فروخته است که حاکی از رشد 5 درصدی نسبت به ماه قبل است. همچنین نرخ صادراتی با 12 درصد افزایش در مقایسه با آبان به 183.315.359 ریال رسیده است. فجر در ازای نورد سرد یک تن محصول – خدمات عمده شرکت – با 5% افت طی یکماه نرخی معادل 11.528.375 داشته است.

مجموع مبلغ تجمعی فروش این شرکت فولادی در 9 ماهه ابتدای سال مالی جاری ، 1.833 میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره مشابه سال 98، افزایش 140 درصدی را نشان میدهد.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا