عملکرد شرکتها

بررسی عملکرد شرکت فولاد کاوه جنوب کیش منتهی به 1399/04/31

فولاد کاوه جنوب کیش  در تیرماه،  744 میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به ماه قبل 53 درصد افزایش را گزارش کرده است.

مبلغ فروش نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد 35 درصدی داشته است.
70 درصد فروش شرکت صادراتی ست و عمده ترین محصول این بخش از نظر مبلغ فروش، شمش بیلت صادراتی ست.

در ماه چهارم سال جاری مقدار فروش این محصول با افزایش 120 درصدی نسبت به خرداد به 67.483  تن رسیده است.

در تیرماه امسال شمش بیلت صادراتی به نرخ  77.302.150 ریال به ازای هر تن فروخته شده است. نرخ این محصول نسبت به ماه قبل 20 درصد رشد داشته است.

مجموع مبلغ فروش کاوه در 4 ماهه ابتدای سال مالی جاری ،  2294 میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره مشابه سال 98، رشد  34 درصدی را نشان میدهد.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا