عملکرد شرکتها

بررسی عملکرد ماهانه شرکت ذوب آهن اصفهان منتهی به 1398/07/30

:شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به مهر 1398 معادل 8,252,475 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل %51 افزایش یافته است.

«ذوب» با سرمایه ثبت شده 61,503,539 میلیون ریال طی عملکرد 7 ماهه سال مالی منتهی به 1398/12/29 مبلغ 60,001,207 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل %80 رشد داشته است.

کادر توضیحات در مورد اصلاحات: مبلغ 5018 میلیون ریال مربوطه به فروش سرباره خشک در دوره شش ماهه بوده است و مقدار 43918 تن مربوط به تولید شمش کالایی بوده است که در سرفصل سایر محصولات ثبت گردیده بود.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1398/07/30میزان تولید چدن مذاب کوره بلندها طی مهرماه 191.437 تن و طی سال برابر با 1.489.202 تن می باشد .

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا