عملکرد شرکتها

بررسی عملکرد معدنی و صنعتی گل گهر شهریور 99

معدنی و صنعتی گل گهر در شهریور 99،  2.146 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه قبل بیانگر 53 رشد میباشد. این مبلغ نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد 98 درصدی یافته است.

کگل با رشد 6 درصدی، مقدار تولید گندله ( محصول اصلی شرکت) را به عدد 1.100.522 تن رسانده و از مرداد تا شهریور مقدار فروش آنرا 23 درصد افزایش داده و 1.185.958 تن را گزارش کرده است.

رشد مبلغ فروش را میتوان متاثر از نرخ و مقدار فروش دانست؛ با این توضیحات و بررسی نرخ فروش برای محصول گندله که در شهریور 15.899.907 ریال به ازای هر تن اعلام شده و افزایش 34 درصدی آن طی یکماه میتوان رشد خوب درآمدی این ماه را توجیه کرد. 

مجموع مبلغ تجمعی فروش کگل در 6 ماهه ابتدای سال مالی جاری ،  10.078 میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره مشابه سال 98، افزایش 57 درصدی را نشان میدهد.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا