عملکرد شرکتها

بررسی عملکرد نمادهای صنعت دارو

در این گزارش به بررسی برخی از شرکتهای دارویی تولید کننده قرص و کپسول در بازار سرمایه خواهیم پرداخت.

نمادهای دفارا، دپارس، دسبحان، دابور، ددام و دسانکو در این گزارش مورد بررسی قرار گرفتند.

از بابت فروش مقداری شرکتهای ددام و دسبحان در دو ماهه پاییز در شرایط به مراتب بهتری نسبت به سایر شرکتها قرار داشتند. البته داروسازی ابوریحان در بخش صادراتی موفق عمل کرده است.

رشد فروش مقداری در صورتی اثرگذارتر خواهد بود که نرخ فروش محصولات زیاد دستخوش تغییرات نشود و بتواند در سطح متوسط هشت ماهه باقی بماند. نرخ های فروش در این دو شرکت نیز چندان نسبت به متوسط هشت ماهه دچار کاهش نشده است و این امر باعث شده در فروش ریالی این دو شرکت بهترین عملکرد را در بخش داخلی و ابوریحان در بخش صادراتی بهترین عملکرد را داشته باشند.

داروسازی ابوریحان برای سال جاری حدود 400 و برای سال آینده حدود 620 می تواند سود بسازد. نسبت قیمت به سود داروسازی ابوریحان براساس سود سال آینده در حدود 7.5 و براساس سود 4 کوارتر آینده حدود 9 می باشد. در بازه زمانی یکساله سهم می تواند تا حدود 6000 تومان رشد قیمتی داشته باشد و خرید در نزدیکی قیمتی 4000 تومان خرید کم ریکسی از گروه دارویی محسوب می شود ….

پارس دارو در سال جاری در شرایط بدبینانه 600 تومان و سال آینده با دلار 10 هزار تومانی به سود 1150 تومانی برسد. این سهم زیر مجموعه های قوی همچون دفارا را دارد. ( البته درصد کمتری از سهام دامین و هجرت نیز برای دپارس می باشد. ) خود دفارا نیز مالک 70% دکپسول می باشد و این سهم نیز حدود دو سه ماهیی است که ارز 4200 تومانی اش به 10 هزار تومان تبدیل شده است. دکپسول برای سال جاری 250 تومان و سال آینده 500 تومان سود دارد و این سهم با درصد تقسیم سود نزدیک به 100% می تواند سال آینده 35 میلیارد تومان و سال 1401 نیز حدود 70 میلیارد تومان سود نصیب دفارا نماید و دپارس نیز به طور غیر مستقیم از محل دفارا از سود دکپسول منتفع می شود …

دفارا تا به اینجای کار و در نیمه دوم سال در هر ماه شاهد رشد 20% نرخ فروش نسبت به متوسط هشت ماهه بوده است اما متوسط حدود 30% افت در فروش مقداری در ماههای مهر و آبان نسبت به متوسط هشت ماهه داشته است.

داروسازی فارابی نیز برای سال جاری می تواند حدود 350 تومان و سال آینده با دلار 10 هزار تومانی حدود 600 تومان سود می تواند بسازد. با این اوصاف این شرکت در قیاس با دپارس و دابور در شرایط بالاتری از دید نسبت قیمت به سود آینده نگر با ملاک قرار دادن سود سال آینده قرار دارد و خرید نمادهای دابور ( در نزدیکی 4000 تومان ) و دپارس ( در نزدیکی 9000 تومان ) نسبت به دفارا خرید بهتری می تواند باشد …

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا