عملکرد شرکتها

بررسی عملکرد نمادهای گروه سیمان

در این گزارش به بررسی برخی نمادهای ارزنده گروه سیمانی و بررسی روند فروش داخلی و صادراتی آنها پرداخته ایم. شایان ذکر است این تحلیل سیگنال خریدی نبوده و صرفا بررسی شرکتها از دید عملیاتی صورت پذیرفته است.

سیمان فله و پاکتی شرکتها با هم جمع شده و در قالب سیمان درج شده است. در بخش صادراتی نیز به استثنای سیمان هگمتان و سیمان بهبهان که تنها کلینکر صادر می کند برای باقی شرکتها تنها صادرات سیمان درج شده است و ممکن است برخی از این شرکتها صادرات کلینکر هم داشته باشند.

در سیمان سخوز نیز سیمان و کلینکر به صورت مجموع درج شده است و تفکیکی بین سیمان و کلینکر در گزارشات خود شرکت اتفاق نیفتاده است.

در بخش فروش داخلی سیمان خوزستان و سیمان داراب بهترین عملکرد را داشته اند. در هر دو شرکت فروش پاییز از متوسط 8 ماهه بالاتر بوده و از سویی دیگر فروش مقداری آبان از مهر نیز بالاتر است. سخوز البته در بین سیمانی های ذکر شده در جداول زیر نیز بیشترین فروش ( داخلی و صادراتی ) را با 1.6 میلیون تن داشته است. البته فروش تجمعی هشت ماهه سیمان خوزستان تقریبا به مانند مدت مشابه سال گذشته می باشد.

در بحث نرخ های صادراتی معمولا و نه همیشه، شرکتهایی که از مبادی جنوبی کشور صادرات انجام می دهند نسبت به شرکتهایی که از سایر مبادی شمالی کشور این کار را انجام می دهند نرخ فروش صادراتی بالاتری دارند.

سیمان بهبهان و سیمان خوزستان به دلیل داشتن درصدی از مالکیت سیمان العماره عراق از سالهای بازار مطمئن و مداومی در این کشور برای صادرات کلینکر خواهند داشت. سیمان بهبهان در کنار برخی از دیگر شرکتهای سیمانی مانند سیمان فارس نو کمترین نرخ قیمت به سود تاریخی را دارند و از این حیث جای بررسی بیشتر این شرکتها برای سرمایه گذاری می تواند وجود داشته باشد.

نکته مهم : سال مالی سیمان هگمتان منتهی به دی ماه می باشد و  منظور از متوسط 8 ماهه در این شرکت صرفا 8 ماهه سال جاری می باشد.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا