عملکرد شرکتها

بررسی عملکرد نماد “وملی” منتهی به 1398/06/31

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی در دوره 6 ماهه منتهی به شهریور 1398، در گزارش حسابرسی شده به ازای هر سهم 2 ریال سود محقق کرده که نسبت به گزارش حسابرسی نشده %100 افزایش یافته است؛ این تغییر عمدتاً ناشی از کاهش %6 هزینه‌های فروش، اداری و عمومی در گزارش حسابرسی شده بوده است.

«وملی» با سرمایه ثبت شده 247,360 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1398/12/29 مبلغ 458 میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا