عملکرد شرکتها

بررسی عملکرد پتروشیمی جم اردیبهشت 1400

پتروشیمی جم در اردیبهشت ماه، 3.111 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 287 درصدی داشته است.

در بخش فروش داخلی، اتیلن و پروپلین سنگین در اولویت مبلغ فروش شرکت بوده اند و در بخش صادراتی، پلی اتیلن سبک و پلی اتیلن سنگین صادر شده است.

تولید و فروش محصولات شرکت در اردیبهشت 1400 به نسبت اردیبهشت  1399 افزایشی بوده است. تولید با 42% افزایش 238.936 تن و مقدار فروش با 33% رشد 158.352 تن گزارش شده است.

جم اتیلن را در داخل با احتساب افزایش نرخ کمی در مقایسه با فروردین به نرخ 196.235.214 ریال به ازای هر تن فروخته است.

سایر نرخ ها تغییر محسوسی نداشته اند؛ پروپلین 189.363.495 ریال، پلی اتیلن سبک 274.067.000 ریال و  پلی اتیلن سنگین 270.4720354 ریال در هر تن فروش رفته اند.

 با احتساب متوسط نیمای 23.500 تومانی فروردین و 23.000 تومان در اردیبهشت، پلی اتیلن سبک از 1147 به 1179 دلار و پلی اتیلن سنگین از 1165 به 1195 دلار افزایش داشته اند.

مبلغ تجمعی فروش این شرکت در 2 ماهه ابتدای سال مالی جاری، 6.022 میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره مشابه سال 99، افزایش 234 درصدی را نشان میدهد.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا