عملکرد شرکتها

بررسی عملکرد پتروشیمی فن آوران در اردیبهشت 1400

پتروشیمی فن آوران در اردیبهشت ماه، 83 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 41 درصدی داشته است.

51% سبد فروش صادراتی و 49% آن داخلی ست. متانول محصول اصلی شرکت است که آن را در داخل و خارج از کشور به فروش میرساند. محصول عدی شرکت اسیداستیک است.

تولید متانول در مقایسه با اردیبهشت سال پیش 3 افت کرده و 82.716 تن بوده است. مقدار فروش متانول (مجموع صادراتی و داخلی) 58% کاهش داشته و 39.542 تن اعلام شده است.

تولید اسیداستیک در مقایسه با اردیبهشت سال پیش 12 افت کرده و 9.295 تن بوده است. مقدار فروش اسیداستیک (مجموع صادراتی و داخلی) 11% افزایش داشته و 16.268 تن اعلام شده است.

نرخ داخلی متانول نسبت به فروردین بدون تغییر مانده و نرخ اسیداستیک 4% رشد داشته است. نرخ ها به ترتیب 67.463.596 ریال و 218.944.743 ریال در هر تن بوده است.

نرخ صادراتی متانول و اسیداستیک به ترتیب با 16 و  3 درصد کاهش 173.206.849 ریال و 68.540.090 ریال در هرتن اعلام شده است.

نرخ دلاری متانول از 300 دلار فروردین به 299 دلار اردیبهشت رسیده است. طی همین مدت نرخ دلاری اسیداستیک از 882 دلار به 755 دلار کاهش یافته است.

مجموع مبلغ فروش این شرکت طی 2 ماهه سال مالی،  1.063 میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره مشابه سال 99، افزایش 154 درصدی را نشان میدهد.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا