عملکرد شرکتها

بررسی عملکرد پتروشیمی کرمانشاه اردیبهشت1400

پتروشیمی کرمانشاه در اردیبهشت ماه، 283 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 202 درصدی داشته است.

کرماشا اوره را در دو بخش داخلی و صادراتی به فروش میرساند. عمده حجم مبلغ فروش در سبد داخلی اسفند مربوط به اوره کشاورزی بوده و اوره صادراتی حجم کثیری از فروش خارج کشور را در برداشته است.

شرکت از افزایش 44 درصدی مقدار فروش اوره در مقایسه با اردیبهشت سال پیش و فروش 57.062 تن اوره (مجموع اوره کشاورزی، سایر فروش های اوره داخلی و اوره صادراتی) در داخل و خارج کشور خبر داده است.

تولید اوره هم با 2 رشد 63.814 تن گزارش شده است.

شرکت در اردیبهشت اوره کشاورزی را به نرخ 46.000.000 ریال به ازای هر تن فروخته که نسبت به فروردین 6تغییری نداشته است. با کاهش 14 درصدی نرخ صادرات اوره، عدد 49.422.909 ریال به ازای هر تن اعلام  شده است.

با احتساب متوسط نیمای 23.500 تومانی فروردین و 23.000 تومان در اردیبهشت، کرماشا اوره را به ترتیب  285 و 215 دلار صادر کرده است.

مبلغ تجمعی فروش این شرکت طی 2 ماهه ابتدایی سال مالی، 423 میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره مشابه سال 99، افزایش 81 درصدی را نشان میدهد.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا