عملکرد شرکتها

بررسی عملکرد پتروشیمی شیراز منتهی به مرداد 99

پتروشیمی شیراز در مرداد 99، 509 میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به ماه قبل 156 درصد افزایش داشته است!  مبلغ فروش مرداد 99 نسبت به دوره مشابه سال قبل نیز رشد 146 درصدی را داشته است!

69 درصد سبد فروش شیراز در مرداد صادراتی و 18 درصد آن داخلی ست.

عمده ترین محصول بخش صادراتی، اوره با مبلغ 352 میلیارد تومان و در بخش کشاورزی، اوره کشاورزی در اولویت فروش شرکت است.

نرخ محصول عمده بخش صادراتی با 5 درصد افزایش نسبت به تیر 35.822.633 ریال و به ازای هر تن گزارش شده است ولی نرخ اوره کشاورزی تغییر محسوسی نداشته است.

مقدار تولید کل اوره شیراز در مرداد نسبت به تیر رشد 28 درصدی دارد و بیانگر عدد 129.557 تن است. همچنین مقدار فروش با افزایش 174 درصدی، 143.571 شده است.

مجموع مبلغ تجمعی فروش شیراز در 5 ماهه ابتدای سال مالی جاری ،  2.003 میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره مشابه سال 98، افزایش  37 درصدی را نشان میدهد.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا