عملکرد شرکتها

بررسی عملکرد پتروشیمی پردیس شهریور99

پتروشیمی پردیس (شپدیس) در شهریورماه 99، 1206 میلیارد تومان را از محل فروش محصولات خود شناسایی کرده که این رقم نسبت به مردادماه افزایش 37 درصدی داشته است.

بیشترین سهم از درآمد شپدیس را فروش صادراتی اوره با 82 درصد از درآمد کل به خود اختصاص داده اند.

مقدار فروش اوره در شهریورماه 304 هزارتن بوده است که این مقدار در مقایسه با مردادماه افزایش 32 درصدی داشته است.

در شهریورماه نرخ فروش اوره صادراتی با فرض دلار نیمایی 20000 تومان 219.8 دلار بوده است که نسبت به ماه قبل 11 درصد افزایش را نشان می دهد .

نرخ فروش اوره داخلی این شرکت در شهریورماه به 2.2 میلیون به ازای هر تن بوده است که نسبت به ماه گذشته تغییر خاصی نکرده است.

میانگین نرخ فروش محصولات این شرکت در سال مالی 99 در بخش اوره صادراتی 3.57 میلیون تومان به ازای هر تن بوده است در حالی که این عدد برای اوره داخلی 2.23 میلیون تومان به ازای هر تن می باشد.

درآمد شپدیس از ابتدای سال مالی 99، 4585 میلیارد تومان بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 12 درصدی را نمایش می دهد.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا