عملکرد شرکتها

بررسی عملکرد پکرمان(بارز کرمان)

همانطور که در مقاطع مختلف به ارزندگی گروه تایر اشاره شد، افزایش محسوس سطح تولید وفروش در ابتدای سال در نماد پکرمان جالب است.

بازر کرمان در اردیبهشت ماه 99 عملکرد قابل توجهی داشته است و با فروش 203 میلیارد تومانی روبرو شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 65 درصدی داشته است.

این رشد 65 درصدی ناشی از رشد 27 درصد مقداری و رشد 30 درصدی نرخ فروش بوده است.

مقدار تولید در اردیبهشت 8202 تن انواع محصولات بوده است که رشد 24 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است که یک نکته بسیار مثبت است.

مقدار فروش نیز در اردیبهشت 8414 تن انواع محصولات بوده است که رشد 27 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

در بحث نرخ فروش نرخ ها تقریبا ثابت بوده است. افزایش نرخ گروه تایر در اواخر این ماه اعمال خواهد شد که در مورد مقدار آن بسیار جای بحث وجود دارد.

افزایش نرخ که با توجه به رشد بهای تمام شده تولید بعلاوه 15 درصد اعمال میشود امسال قابل توجه بوده است و باید دید ایا شرکت های لاستیک ساز قادر خواهند بود افزایش نرخ بالای 50 درصد اخذ کنند تا حاشیه سود در نقطه معقولی قرار گیرد یا خیر.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا