عملکرد شرکتها

بررسی عملکرد کارت اعتباری ایران کیش

کارت اعتباری ایران کیش در یک ماهه تیر 99، 53 میلیارد تومان درآمد کسب کرده است که نسبت به ماه قبل 5 درصد افزایش را گزارش کرده است. درآمد نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد 17 درصدی داشته است.

عمده درآمد شرکت از جاره دستگاه های کارتخوان و خالص کارمزد دریافتی از عملیات شاپرک می باشد.

مجموع درآمد رکیش در 4 ماهه ابتدای سال مالی جاری ،  191 میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره مشابه گذشته 14 درصد افزایش یافته است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا