عملکرد شرکتها

بررسی عملکرد کاشی پارس بهمن99

کاشی پارس (کپارس) در بهمن ماه 99، 31 میلیارد تومان را از محل فروش محصولات خود شناسایی کرده که این رقم نسبت به دی ماه افزایش 20.1 درصدی داشته است.  بیشترین تاثیر را در این افزایش درآمد، افزایش 50 درصدی درآمد فروش داخلی محصولات داشته است.

سهم فروش صادراتی از درآمد کل بهمن ماه 58 درصد بوده است که این نسبت در دی ماه 62 درصد بوده است.

نرخ فروش دلاری انواع کاشی دیوار صادراتی در بهمن ماه 28 دلار بوده است که نسبت به دیماه تغییری نداشته است.

در بهمن ماه مقدار فروش محصولات صادراتی 346هزار متر مربع بوده است که این عدد در دیماه 314 هزارمترمربع بوده.

نرخ فروش کاشی پرسلانی داخلی در بهمن ماه نسبت به دیماه افزایش 20.5 داشته است که این افزایش نرخ برای کاشی دیوار 7.5 درصد بوده است.

درآمد کپارس از ابتدای سال مالی تاکنون 370 میلیارد تومان بوده است که این عدد در مدت مشابه سال قبل 134.4 میلیارد تومان بوده که افزایش 176 درصدی را نمایش می دهد.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا