عملکرد شرکتها

بررسی عملکرد کترام اسفند99

کترام در اسفند ماه با افت 11 درصدی در میزان تولید محصولات لعاب دار نسبت به بهمن ماه 99 به تولید 181 هزار متر مربع رسیده است. این مقدار نسبت به دوره مشابه سال قبل، 74 درصد افزایش را نشان می دهد.  تولید کل سال 99 کترام با 28 درصد رشد به 1 میلیون 600 هزار متر مربع محصولات لعاب دار رسیده است.

مقدار فروش شرکت اما با رشد13 درصدی نسبت به بهمن ماه به بیش208هزارمتر مربع رسیده است. فروش کل کترام  نیزدر سال 99 با 38 درصد رشد به 1 میلیون و 772 هزار متربع رسیده است.

نرخ فروش محصولات این شرکت با افت 2 درصدی در بهمن به 1.08 میلیون ریال در هر مترمربع رسیده است. البته این نرخ نسبت به اسفند سال گذشته 103 درصد رشد داشته است.

درآمد حاصل از فروش محصولات لعاب دار برای کترام با11 درصد رشد در اسفند ماه نسبت به بهمن، به 213 میلیارد ریال رسیده است. درآمد کل فروش شرکت در سال 99 با 94 درصد رشد به 1868 میلیارد ریال رسیده است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا