عملکرد شرکتها

بررسی عملکرد گروه ذغال سنگ بورس

در میان زغالسنگی ها کزغال و کپرور کنسانتره و کشرق و کطبس زغالسنگ خام به فروش می رسانند. کنسانتره تولیدی کپرور از زغالسنگ خام خریداری شده و در کزغال عمدتا از استخراج منابع خود شرکت است. 

جدول زیر روند فروش صنعت زغالسنگ را در بهمن ماه نشان می دهد. همانگونه که مشاهده می شود در بهمن ماه کزغال مهمان تازه وارد زغالسنگی ها بهترین عملکرد را در میان سایر هم گروهی ها داشته است به طوری که مبلغ فروش بهمن ماه 96% بیشتر از متوسط مبلغ فروش ده ماهه قبل است این افزایش مبلغ فروش عمدتا ناشی از افزایش مقدار فروش در ماه بهمن بوده است. این در حالی است که کپرور ضعیف ترین عملکرد را ثبت کرده است.

کزغال بیشترین تغییرات مثبت را در مقدار فروش خود در بهمن ماه ثبت کرده است. این در حالی است که به علت عدم توازن بین عرضه و تقاضای زغالسنگ در کشور احتمال سهمیه شدن زغالسنگ زیاد است. مقدار تولید زغالسنگ 1.7 میلیون تن است در حالی که تقاضای داخل 2.5 میلیون تن برآورد می شود. متقاضیان اگر نتوانند نیاز خود را در بازار داحل تامین نکنند، باید از طریق واردات به تامین زغالسنگ خود مبادرت کنند که بهای تمام شده آن بسیار بالاتر از داخل است. نرخ زغالسنگ استرالیا در حال حاضر 120 دلار بر هر تن است.

نرخ فروش زنجیره زغالسنگ ضریبی از نرخ شمش فخوز است که در نمودار بعدی مشاهده می کنید. کپرور و کزغال بدلیل فروش کنسانتره زغالسنگ تقریبا 26-28% شمش فخوز است. این فرصت را می توان برای این صنعت تصور بود که با توجه به توازن عرضه و تقاضا و اختلاف بیش از 300 درصدی با نرخ های جهانی این ضریب افزایش یابد.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا