عملکرد شرکتها

بررسی عملکرد گروه صنعتی بارز(پکرمان)

گروه صنعتی بارز در تیرماه،  241 میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به ماه قبل 14 درصد افزایش را گزارش کرده است. این رشد علیرغم کاهش مقدار فروش، به علت افزایش نرخ زیاد شده است.

مبلغ فروش نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد 62 درصدی داشته است.عمده ترین محصول این شرکت تایر رادیال ست. مبلغ فروش آن در تیر، 138 میلیارد تومان بوده که رشد 10 درصدی نسبت به ماه قبل را در آن شاهدیم.

مقدار تولید این محصول در تیر ماه امسال 4.736.869 کیلوگرم بوده که نسبت به خرداد کاهش 11 درصدی داشته است.

در ماه چهارم سال جاری مقدار فروش این محصول با کاهش 25 درصدی نسبت به خرداد به 3.859.112 کیلوگرم رسیده است. 

در تیرماه امسال تایر رادیال به نرخ  291.091 ریال به ازای هر کیلوگرم  فروخته شده است. نرخ این محصول نسبت به ماه قبل 24 درصد رشد داشته است.مجموع مبلغ فروش پکرمان در 4 ماهه ابتدای سال مالی جاری ،  732 میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره مشابه سال 98، رشد  61 درصدی را نشان میدهد.

نمایش بیشتر

‫2 نظرها

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا