عملکرد شرکتها

بررسی وضعیت سودآوری گروه صنعتی بارز(پکرمان)

بارز کردستان مهمترین زیرمجموعه بارز در سال 96 شروع به تولید کرده است و سال مالی 30 آذر دارد. بارز مالکیت مستقیم 90 درصدی و مالکیت غیرمستقیم 100 درصد شرکت را داراست.

ظرفیت تولید بارز کردستان 35 هزار تن تایر رادیال سواری را داراست که در سال 97، 20 هزار تن تایر و در سال 98 به 25 هزار تن تولید داشته است. با تماس هایی انجام گرفته و البته صورتهای مالی شرکت در سال مالی 99 به 35 هزار تن (ظرفیت تقریبا کامل) خواهد رسید.

نرخ فروش شرکت اصلی با توجه به افزایش نهاده های تولید در سال 98 با افزایش 45 درصدی همراه بوده است. نرخ فروش تاریخی شرکت نشان می دهد نرخ فروش شرکت تقریبا 3000 دلار در هرتن بوده که در دوسال اخیر به 1900 تقلیل یافته است. این موضوع باعث شده تا حاشیه سود ناخالص شرکت که همواره بالای 25 درصد بوده به 15 درصد کاهش یابد.

با توجه به رشد هزینه های مواد اولیه( که دلاری افزایش می یابد) برای حفظ حاشیه سود 15 درصد نیاز به دریافت مجوز 40 درصدی دارد.

مبلغ فروش شرکت نسبت به ماه قبل 1درصد افزایش داشته است که ناشی از افزایش جزئی نرخ فروش محصولات است.

مقدار فروش محصولات شرکت نسبت به ماه قبل 1 درصد کاهش داشته است.

مقدار تولید شرکت نسبت به ماه قبل 2 درصد رشد کرده است.

با توجه به رشد فروش مقداری شرکت اصلی، شرکت بارز کردستان و افزایش نرخ، سود تحلیلی سال 99 و سال 1400 به ترتیب 196 و 240  تومان برآورد می شود.

مقایسه میزان تولید ماهانه در گروه صنعتی بارز
مقایسه میزان تولید ماهانه در گروه صنعتی بارز
 مقایسه میزان فروش ماهانه در گروه صنعتی بارز
مقایسه میزان فروش ماهانه در گروه صنعتی بارز
  مقایسه ملبغ فروش ماهانه در گروه صنعتی بارز
مقایسه ملبغ فروش ماهانه در گروه صنعتی بارز
نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا