عملکرد شرکتها

بررسی عملکرد گروه صنعتی بوتان

گروه صنعتی بوتان در آبان ماه امسال درآمدی معادل 323 میلیارد تومان کسب نموده که نسبت به ماه قبل 30% افزایش یافته است.

تولید شوفاژ و آبگرمکن این ماه معادل 66,105 دستگاه بوده است که از آبان ماه سال گذشته 7% کمتر بوده است. تولید تجمعی شوفاژ و آبگرمکن نیز از ابتدای سال مالی تا کنون معادل 541,218 دستگاه می‌باشد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 5% افت داشته است.

با این وجود فروش مقداری شوفاژ و آبگرمکن آبان ماه برابر است با 81,256 دستگاه که نسبت به ماه قبل 12% افزایش یافته است همچنین فروش مقداری تجمعی شوفاژ و آبگرمکن از ابتدای سال نیز با 2% افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به میزان 534,783 دستگاه رسیده است.

بیشترین درآمد شرکت از فروش شوفاژ می‌باشد که با رشد نرخ 26 درصدی برابر 6.8 میلیون تومان برای هر دستگاه در بازار داخلی شده است. اگرچه این محصول صادر هم می‌شود اما به لحاظ مقداری ناچیز است.
دومین محصول مهم آبگرمکن است که در بازار داخلی با 22% رشد نرخ برابر 1.6 میلیون تومان برای هر دستگاه و در بازار صادراتی با افزایش نرخ 2 درصدی برابر 1.5 میلیون تومان برای هر دستگاه به فروش رفته است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا