عملکرد شرکتها

بررسی عملکرد 6 ماهه شرکت حفاری شمال

شرکت حفاری شمال در گزارش ۶ماهه خود اعلام کرد که برای هرسهم توانسته ۴۶۲ریال سود محقق کند .

این شرکت سود عملیاتی دوره مالی مورد گزارش را نسبت به دوره مشابه سال گذشته با افت ۳۱درصدی مبلغ ۳هزار و ۲۰۲میلیارد ریال، سود خالص را با افت ۳۵درصدی مبلغ ۲هزار و ۴۰۷میلیارد ریال و سود انباشته پایان دوره را مبلغ ۴هزار و ۸۹۷میلیارد ریال منتشر کرده است.

“حفاری” در برآوردی که از تغییرات عوامل بهای تمام شده برای دوره ۶ماهه منتهی به ۲۹اسفند۱۳۹۸ داشته اعلام کرد که افزایش بهای تمام شده بدلیل هزینه های پروژه آزادگان بوده است. همچنین برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی، کاهش هزینه های مالی با توجه به تسویه بخشی از تسهیلات مالی است.

این شرکت یکی از برنامه های با اهمیت خود را برای دوره ۶ماهه منتهی به ۲۹اسفند۱۳۹۸، حضور در مناقصات به جهت کاریابی دکل های بیکار و وصول مطالبات سنواتی اعلام کرده است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا