عملکرد شرکتها

بررسی گزارش فروش محصولات دجابر

در سال 1339 شرکت کوچکی با نام اسکوئیپ ایران تحت لیسانس اسکوئیپ آمریکا در تهران آغاز به کار کرد. با انقلاب کلیه شرکتهای چند ملیتی از جمله شرکت اسکوئیب ملی شدند. به این ترتیب نام جابر ابن­ حیان برای شرکت انتخاب شد . در حال حاضر شرکت داروسازی جابرابن­ حیان یکی ازبزرگترین تولید­کنندهای آنتی بیوتیکهای تزریقی و غیرتزریقی و افشانه های تنفسی در ایران می باشد.

شرکت در اسفند ماه سال جاری حدودا 19 میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به ماه قبل ( با 14 میلیارد فروش ) مبلغ فروش شرکت 36 درصد افزایش داشته است همچنین شرکت در مجموع دوازده ماه سال جاری مبلغ 202 میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل (با فروش 213 میلیاردی ) مبلغ فروش شرکت کاهش داشته است .

این شرکت  در اسفند میزان 1 میلیون 742 هزار عدد ویال با نرخ هر عدد 238 تومان فروخته است که نسبت به ماه قبل میزان فروش 194 درصد افزایش داشته است اما نرخ فروش 89 درصد کاهش داشته  است .

این شرکت در اسفند ماه میزان 29 میلیون 154 هزار عدد قرص و کپسول با نرخ هر عدد 321 تومان فروخته است که نسبت به ماه قبل نرخ فروش هر عدد 12 درصد افزایش داشته است .

دجابر در اسفند ماه مقدار 452 هزار عدد اسپری با نرخ هر عدد 14000 تومان فروخته است که نسبت به ماه قبل مقدار فروش شرکت 36 درصد کاهش داشته است اما نرخ فروش هر عدد 134 درصد افزایش داشته است .

بر اساس گزارش 9 ماهه شرکت ( حسابرسی نشده ) درآمد های عملیاتی شرکت نسبت به سال مالی قبل 24 درصد کاهش داشته است و به دنبال آن کاهش 35 درصدی سود ناخالص شرکت و در نتیجه کاهش 86 درصدی سود هر سهم که دلیل اصلی آن کاهش 92 درصدی فروش صادراتی شرکت در سال جاری است . فروش صادراتی برای شرکت حاشیه سود ناخالص 46 درصدی و فروش داخلی برای شرکت حاشیه سود ناخالص 41 درصدی ایجاد میکند . ویال و قرص و اسپری به عنوان محصولات اصلی شرکت به ترتیب حاشیه سود 49 درصدی ، 30 درصدی و 47 درصدی را دارند.

شرکت در سال مالی 1397 حدود 130 میلیون عدد قرص و کپسول با نرخ متوسط هر عدد 270 تومان فروخته بود که در سال 1398 فروش تعدادی با 60% افزایش به 203 میلیون عدد و نرخ فروش با افزایش 30% به 350 تومان رسید.

در بین سه محصول اصلی ویال، اسپری و قرص و کپسول بیشترین مقدار حاشیه سود ناخالص را دارند. فروش مقداری اسپری به مانند سال 1397 بوده اما فروش ویال با کاهش 50% همراه و از 45 میلیون عدد به 22 میلیون عدد رسیده است. عملکرد شرکت همانند سال مالی 1397 خواهد بود و انتظار می رود در همان محدوده 75 تا 80 سود خالص کسب شود.

66 درصد از بهای تمام شده را مواد مصرفی تشکیل میدهد که 50 درصد آن داخلی و 50 درصد وارداتی است که شامل مواد اولیه و بسته بندی میباشد .

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا