عملکرد شرکتها

آیا سهام شرکت گلتاش (شگل) همچنان ارزنده است؟

شرکت گلتاش با سال منتهی به 30 آذر ، در بهمن ماه 98، 54.5میلیارد تومان فروش زده  که نسبت به ماه قبل  21 درصد رشد داشته است. 

شرکت محصولات متنوعی تولید میکند که شامپو شبنم و صابون گلنار بیشترین حجم فروش را به خود اختصاص میدهند. 

مجموع فروش دو ماهه دی و بهمن ماه 99.5میلیارد تومان بوده که 17.5 درصد فروش کل سال قبل را پوشش می دهد.در ضمن نسبت به مدت مشابه 8 درصد رشد داشته است.

مقدار تولید شرکت در بهمن ماه 4347 تن بوده که نسبت به ماه قبل 14 % افزایش داشته است.

مقدار فروش شرکت در بهمن ماه4560 تن بوده که نسبت به ماه قبل 22%  افزایش داشته است.

محصول اصلی شرکت شامپو است که مقدار تولید ، مقدار فروش و مبلغ فروش  بهمن ماه نسبت به ماه قبل حدودا  2% ، 17.7% و 17%  افزایش یافته در حالی که نرخ فروش این محصول 1.5% کاهش یافته است.

درآمد شرکت درسال مالی منتهی به30آذر 98 ، 566میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل رشد120 درصدی داشته است. 

در مجموع شرمت وضعیت مناسبی از لحاظ بنیادی دارد و احتمالا باید منتظر گزارش 3 ماهه مطلوب از این شرکت در زمستان باشیم. 

جداول و نمودارهای زیر عملکرد یک ساله شرکت به طور کامل شرح میدهد : 

مقایسه مقدار تولید محصولات شرکت گلتاش
مقایسه مقدار تولید محصولات شرکت گلتاش
مقایسه مقدار تولید محصولات شرکت گلتاش
مقایسه مقدار تولید شرکت گلتاش
 مقایسه مقدار فروش محصولات شرکت گلتاش
مقایسه مقدار فروش محصولات شرکت گلتاش
  مقایسه مبلغ فروش محصولات شرکت گلتاش
مقایسه مبلغ فروش محصولات شرکت گلتاش
نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا