عملکرد شرکتها

تاپکیش و سودآوری قراردادهای جذاب

شرکت در سال مالی 97098 178 هزار دستگاه کارتخوان فروش رسانده است و با توجه به قراردادهای محقق شده تعداد 60 هزار دستگاه دیگر نیز در حال تامین و تحویل در سال جاری است.

شرکت در سال مالی گذشته در پروژه عوارض آزادراهی سپندار برنده مناقصه شده است. این پروژه مربوط به آزادراه های تهران-قم، قم-کاشان، کاشان-نطنز، نطنز-اصفهان و اهواز-بندرامام خمینی می باشد.

در حال حاضر 6 دروازه از تجهیزات مربوط به اجرای پروژه در آزادراه های مذکور نصب شده و در حال آماده سازی جهت بهره برداری می باشد.

شرکت در بخش فروش سیم کارت قطعات اولیه تولید 5 میلیون سیم کارت تهیه و تامین گردیده است که تعداد 2.2 میلیون عدد تولید و تحویل داده شده است.

فروش دستگاه کارتخوان تقریبا 73 درصد از درآمد شرکت را تشکیل داده است. فروش قطعات نیز با 13 درصد در رتبه دوم درآمدی شرکت قرار دارد.

فروش دستگاه کارتخوان حاشیه سود 7 درصدی و فروش قطعات حاشیه سود 15 درصدی دارد.

میانگین درآمدی شرکت در سال 99، 433 میلیارد ریال بوده که در مقایسه با 267 میلیارد ریالی سال 98 رشد 67 درصدی داشته است.

درآمد بهمن ماه 607 میلیارد ریال داشته است که در مقایسه با ماه گذشته رشد 33 درصدی داشته است که ناشی از فروش کاغذ و فروش دستگاه کارتخوان می باشد.

درآمد بهمن ماه امسال نسبت به ماه قبل رشد 380 درصدی داشته است گه بسیار قابل توجه است.

بنظر می رسد با شروع بهره برداری از سیستم های آزادراهی سپندار امسال درآمد شرکت بسیار بیش از این مقدارها باشد.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا