عملکرد شرکتها

بررسی وضعیت شرکت بیمه میهن

بیمه میهن در مهر ماه حدود 20 میلیارد تومان حق بیمه صادر و در نقطه مقابل 19.2 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده است.

بیمه های درمان و ثالث 11 میلیارد تومان درآمد نصیب شرکت کرده اند در حالی که بیش از 15 میلیارد تومان خسارت روی دست شرکت گذاشته اند.

این دو گروه بیمه ای از ابتدای سال جاری تنها 7 میلیارد تومان از 28 میلیارد تومان تراز مثبت کسب شده شرکت را ساخته اند.

بیمه آتش سوزی شرکت 18% کل خسارتهای پرداختی امسال را شکل داده است در حالی که تنها سهم 2% در درآمدهای عایدی شرکت داشته است.

بررسی مقایسه ای حق بیمه و خسارتهای پرداختی شرکت از سال 92 نشان می دهد که در سالهای 32 و 93 خسارت پرداختی تقریبا ثابت مانده و در نقطه مقابل حق بیمه های صادره رشد کرده بود.

اما به یکباره در سالهای 94 و 95 خسارتها روند رشدی و حق بیمه روند کاهشی به خود گرفتند به گونه ای که در سال 95 خسارتهای پرداختی 60% بیشتر از حق بیمه های صادره بوده است.

در سالهای 96 و 97 ترمز رشد خسارتها کشیده شده و حق بیمه در سال 97 بالاخره از خسارت پیشی گرفته است.

مقایسه روند عملکردی این شرکت در سالهای مذکور با صنعت بیمه نشان می دهد که به معنای واقعی کلمه شرکت از صنعت بیمه عقب مانده است.

( هر چند که در سالهای 92 و 93 عملکرد شرکت از صنعت مربوطه بهتر بوده است. )

به عنوان نمونه در سال قبل سهم بیمه میهن از حق بیمه تولیدی کشور حدود 0.4 درصد بوده در حالی که سهم خسارتی شرکت به 0.6 درصد رسیده است.

مطالبات شرکت از بیمه گذاران و نمایندگان رشد 30% نسبت به سال 97 داشته و به 143 میلیارد تومان ( معادل 37% کل دارائی های شرکت ) رسیده است.

زیان انباشته شرکت به 45% سرمایه ثبت شده شرکت رسیده است.

کاهش نرخ بهره بانکی می تواند سهم درآمدی بیمه ها از محل سرمایه گذاری در سپرده بانکی و اوراق مشارکت با توجه به اجبار لااقل 30% سرمایه گذاری در این بخش کاهش دهد.

به دید کوتاه مدت کاهش نرخ بهره اثر منفی بر درآمدهای بیمه ای ها خواهد داشت اما در میان و بلند مدت به شرایطی بستگی دارد که خارج از حوصله گزارش ماهانه است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا