عملکرد شرکتها

بررسی گزارش شرکت معادن منگنز ایران

معادن منگنز ایران در اردیبهشت 99 توانست 123 میلیارد ریال فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 35 درصدی داشته است.

مقدار تولید سنگ منگنز در ماه اخیر 8000 تن بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 15 درصد رشد داشته است.

مقدار فروش شرکت نیز در ماه اخیر 7975 تن سنگ منگنز ثبت شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 4 درصد کاهش داشته است.

در مورد نرخ فروش نیز رشد 20 درصدی نسبت به اردیبهشت سال گذشته و رشد 9 درصدی نسبت به ماه گذشته ثبت شده است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا