عملکرد شرکتها

بررسی گزارش شرکت موتوژن (بموتو) در بازار

موتوژن در اولین ماه سال مالی جدید خود 20 میلیارد تومان انواع الکتروموتور به فروش رسانده است. الکتروموتور کولری و صنعتی دو محصول اصلی شرکت هستند و حدود 85% فروش ریالی شرکت را تشکیل می دهند.

کاهش فروش دستگاهی دو محصول مذکور عامل افت 37% فروش ریالی نسبت به شهریور ماه بوده است.

شرکت نزدیک به 400 هزار دستگاه ( معادل 45% فروش سال مالی قبل ) الکتروموتور کولری در انبار خود دارد که در صورت فروش با نرخ مهر ماه حداقل 140 میلیارد تومان درآمد عاید شرکت خواهد کرد.

بهای تمام شده مواد مصرفی در یک سال اخیر حدود 100% افزایش داشته در حالی که نرخ محصولات اصلی افزایش 150% پیدا کرده است.

شرکت نظم چندان مشخصی در فروش محصولات خود ندارد و عمده محصولات کولری خود را در دو فصل بهار و زمستان می فروشد.

تولید سالانه شرکت در دو سال مالی اخیر تقریبا مشابه بوده و اتفاق بااهمیت قابل ذکری دیده نمی شود.

85% سهم بازار داخل الکتروموتورهای کولری در اختیار شرکت می باشد و شرکت در نظر دارد با رساندن ظرفیت تولید این محصول را به 1.5 میلیون دستگاه ( رشد 25% نسبت به ظرفیت اسمی ) جهت حفظ درصد مذکور در بازار برساند.

در سال مالی منتهی به شهریور 98 شرکت 290 تومان سود به ازای هر سهم خواهد شاخت که نسبت به سود 70 تومانی سال قبل آن رشد بیش از 300% را نشان می دهد.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا