عملکرد شرکتها

بررسی گزارش شرکت پتروشیمی خارک

شرکت پتروشیمی خارک با سرمایه 600 میلیارد تومانی در اردیبشهت ماه 204 میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل (284 میلیارد تومان) 28 درصد کاهش داشته است.

این شرکت تمام فروش خود را به خارج از کشور انجام میدهد و هیچ گونه فروشی در داخل ندارد. 

شرکت در این ماه 59 هزار تن فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 38 درصد کاهش در فروش مقداری داشته است گه نشان از عملکرد ضعیف این شرکت داشته است.

معمولا 56 درصد از کل فروش شرکت را متانول به خود اختصاص میدهد و مابقی محصولات حدود 46 درصد از فروش را شامل میشوند. بنابراین نرخ فروش متانول برای شرکت اهمیت بسیاری دارد. هر تن متانول در این ماه 2.5 میلیون تومان فروخته شده است که 5درصد بیشتر از ماه قبل است که تنها نکته مثبت شرکت در این ماه میباشد. 

شرکت در سال قبل 350 تومان سود ساخته است که احتمالا 100 درصد سود را تقسیم خواهد کرد. سود تحلیلی شرکت برای سال جاری 380 تومان است که نشان میدهد رشد قابل توجهی را نخواهد داشت و احتمالا شرکت های دیگر این صنعت برای خرید جذاب تر باشد.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا