عملکرد شرکتها

بررسی گزارش عملکرد بانک سینا دوره 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 1398

بانک سینا در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود ۱۷۰ ریال کنار گذاشت که نسبت به صورت های مالی حسابرسی نشده که سود هر سهم ۸۴ ریال اعلام شده بود، از افزایش ۱۰۲ برخوردار بود.

بانک سینا در دوره یاد شده، مبلغ یک هزار و ۷۰۳ میلیارد و ۲۶۴ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۱۷۰ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش ۱۴۳ درصدی برخوردار است.

لازم به ذکر است این شرکت کاهش در جمع هزینه ها در گزارش حسابرسی شده را دلیل افزایش ۱۰۲ درصدی در سود هر سهم نسبت به گزارش حسابرسی نشده اعلام کرده است.

“وسینا” در دوره ۶ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۷، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۶۹۹ میلیارد و ۵۷۸ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین ترتیب مبلغ ۷۰ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.

همچنین براساس این گزارش، بانک سینا در صورت های مالی تلفیقی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، سود هر سهم را با افزایش ۳۷۱ درصدی نسبت به سال گذشته، ۲۴۵ ریال و سود خالص را ۲ هزار و ۴۴۶ میلیارد و ۵۴۵ میلیون ریال اعلام کرده بود.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا