عملکرد شرکتها

بررسی گزارش عملکرد بترانس سال مالی 98/06/31

ایران ترانسفو در آبان 73 میلیارد تومان فروش داشته است که حدود 6 میلیارد تومان بیشتر از فروش مهر ماه شرکت بوده است.

ترانس های قدرت و فوق توزیع دو محصول اصلی شرکت هستند. نرخ فروش ای دو محصول نسبت به مهر به ترتیب با افزایش 70 و 17 درصدی مواجه شده اند.

البته نرخ های فروش محصولات به دلیل تنوع موجود چنین نوساناتی را در ماههای قبل هم داشته است.

عدم وصول درست و به موقع مطالبات و رفتن شرکت به سمت وام گیری برای تامین نیازهای سرمایه در گردش خود باعث می شود که هزینه مالی شرکت در سال جاری به نزدیکی 1300 میلیارد تومان برسد. ( در سال مالی قبل حدود 1100 میلیارد تومان بوده است. )

رشد مطالبات که عمدتا از شرکتهای گروه می باشد باعث شده که نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی شرکت در نیمه اول سال به منفی 153 میلیارد تومان برسد!

با این اوصاف سود کسب شده شرکت در صورت عدم اصلاح روند فعلی کاملا بی کیفیت و فاقد استناد حسابداری خواهد بود. ورق هسته و روغن مصرفی شرکت از واردات تامین می شود.

نرخ خرید ورق هسته افزایش قابل ملاحظه ای در سال جاری داشته که بخشی از آن به دلیل رشد نرخ دلار و بخشی دیگر بواسطه دور زدن تحریم و وجود مشکلات تامین از طریق واسطه ها بوده است.

برای نیمه دوم سال پیش بینی فروش 2 و 8 هزار مگاولت آمپری توسط شرکت به ترتیب برای ترانسهای فوق توزیع و قدرت انجام شده است.

با فرض تداوم نرخ های فروش نیمه اول سال در نیمه دوم و فروش مقداری ذکر شده سود شرکت می تواند به حدود 100 تومان برسد که نسبت به سود 70 تومان سال قبل رشد حدود 30% خواهد داشت.

ایران تراسفو با همکاری شرکتهای نفت ایرانول و پالایشگاه تندگویان توانسته به فناوری تولید روغنهای مورد نیاز ترانس دست یافته و کشور را از واردات این ماده استراتژیک بی نیاز سازد و بدین وسیله در آینده نزدیک خروج ارز و مشکلات تحریمی ناشی از واردات مرتفع خواهد شد.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا