عملکرد شرکتها

گزارش فعالیت ماهانه بمپنا (شرکت تولید برق عسلویه مپنا) دوره 1 ماهه منتهی به 1398/08/30

شرکت تولید برق عسلویه مپنا طی عملکرد 1 ماهه منتهی به آبان 1398 معادل 100,866 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل %57 افزایش یافته است.

بمپنا در آبان ماه 10 میلیارد تومان فروش داشت که 41 درصد کمتر از ماه قبل است. لازم به ذکر است که اوج تقاضای ماهانه شرکت در تیر و مرداد و همزمان با رسیدن به فصل گرماست.

«بمپنا» با سرمایه ثبت شده 728,000 میلیون ریال طی عملکرد 8 ماهه سال مالی منتهی به 1398/12/29 مبلغ 1,560,239 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل %1 افت داشته است.

بمپنا در 8 ماه نخست سال جاری به فروش 151 میلیارد تومانی رسید که این عدد در مدت مشابه سال قبل 158 میلیارد تومان بوده است.

قیمت سهم 4597 تومان است و در یک ماه گذشته تغییرمحسوسی نداشته است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا