عملکرد شرکتها

بررسی گزارش عملکرد داروسازی اسوه

داروسازی اسوه با نماد داسوه در دی ماه 25 میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به ماه قبل (22 میلیارد تومان) حدود 13% رشد داشته است. شرکت در آذر سرنگی نفروخته بود اما در دی ماه 7 میلیارد تومان ( معادل 28% فروش ریالی ) فروخته است. در نقطه مقابل اما فروش کالاهای بازرگانی تا حدود زیادی کاهش یافته است. شرکت از قرص و دراژه در سال جاری حدود 415 هزار تن به عنوان محصول اصلی فروخته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 10 هزار تن افزایش یافته است.

انتظار می رود فروش سال جاری این محصول به 500 هزار تن برسد. شرکت موجودی انبار بسیار خوبی چه از نظر مواد بسته بندی و چه از نظر مواد اولیه دارد به نحوی که به راحتی می تواند تولید نیمه دوم سال را ساپورت کند. در سال قبل هزینه تبلیغات (24.5 میلیارد تومان) حدود 60% هزینه های فروش و اداری شرکت را شامل می شد ( به ازای هر سهم 320 ریال ) در حالی که در سال جاری و در نیمه اول سال تنها یک میلیارد تومان هزینه تبلیغات شده است.  البته بخش عمده تبلیغات در نیمه دوم سال اتفاق افتاده بود و انتظار می رود در سال جاری این رقم کاهش پیدا کند. دامنه نوسان مارجین ناخالص شرکت بین 50 تا 60 درصد بوده است و در پائیز به کمترین مقدار ( حوالی 50% ) رسیده است. این اتفاق عینا برای حاشیه سود خالص شرکت نیز اتفاق افتاده و برای نخستین بار به 27% رسیده است در حالی که معمولا بالای 30% بوده است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا