عملکرد شرکتها

بررسی گزارش عملکرد رانفور منتهی به 1398/08/30

خدمات انفورماتیک در آبان ماه درآمد 166.4میلیارد تومانی را ثبت کرد که افت 8 درصدی نسبت به مهر ماه داشته است .

بر اساس گزارش ماهانه، جمع درآمد 8 ماهه رانفور 1254 میلیارد تومان شد که این عدد در مدت مشابه سال قبل 974 میلیارد تومان بود.

قیمت فعلی سهم 1666 تومان و بازدهی یک ماهه آن 4.5 درصد بوده است…

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا