عملکرد شرکتها

بررسی گزارش عملکرد سایپا

شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) در بهمن ماه، 1.957 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه قبل افزایش 11 درصدی را نشان میدهد.

بیشترین حجم مبلغی فروش ماهانه سایپا در مهر مربوط به فروش خانواده تیبا ست.

تولید این خانواده 6% افزایش داشته و فروش آن 12% رشد کرده است. نرخ  هم با افزایش اندکی، 750.812.500 ریال به ازای هر دستگاه گزارش شده است.

مقدار تولید خانواده تیبا 26.351 دستگاه و مقدار فروش آنها 22.960 دستگاه بوده است.

مجموع مبلغ تجمعی فروش این شرکت در 11 ماهه ابتدای سال مالی جاری ، 13.137 میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره مشابه سال 98، افزایش 2 درصدی را نشان میدهد.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا