عملکرد شرکتها

بررسی گزارش عملکرد شخارک منتهی به 1398/08/30

شرکت پتروشیمی خارک در آبان ماه حدود 100 میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به ماه گذشته رشد5 درصدی را نشان می دهد.

در تیر ماه فروش مقداری متانول شرکت حدود 17 هزار تن بوده است که در قیاس با ماه قبل تغییر محسوسی نداشته است.

نرخ فروش متانول شرکت در حدود ماه قبل گزارش شده است(2 میلیون و 400 هزار تومان به ازای هر تن)

این شرکت مجموع فروش 8 ماه نخست سال مالی جاری را به 1646میلیارد تومان رسانده که در قیاس با مدت مشابه سال گذشته 4 درصد افت داشته است.

قیمت سهم 1915 تومان است و در یک ماه گذشته حدود 11 درصد افت داشته است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا