عملکرد شرکتها

بررسی گزارش ماهانه شرکت شرکت نیرو کلر (شکلر) منتهی به 1399/04/31

شرکت نیرو کلر (شکلر) در انتهای تیر ماه سال جاری درآمدی معادل 22 میلیارد تومان ثبت کرده است که نسبت به ماه قبل 10% افزایش یافته است. 

مقدار تولید این ماه برابر 9,529 تن می‌باشد و نسبت به تیر ماه سال قبل 25% افزایش یافته است. 

فروش مقداری شکلر در تیر ماه 9,250 تن بوده است که از ماه گذشته 2% کمتر بوده است. شرکت در پایان یازدهمین ماه سال مالی خود با فروش 92,824 تن 3% از فروش مقدارای سالانه 1398 فراتر رفت.

نرخ های فروش شرکت در مقایسه با ماه قبل افزایش قابل توجهی داشته است. نرخ محصولات “سودپرک، سودکلوخه، سود مایع 50 درصد” نسبت به ماه قبل 19% افزایش یافته است و معادل 4.1 میلیون تومان به ازای هر تن می‌باشد.

کلر مایع و پرکلرین نیز با رشد نرخ 21 درصدی برابر 5.9 میلیون تومان به ازای هر تن می‌باشد.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا