عملکرد شرکتها

بررسی گزارش عملکرد شرکت پتروشیمی غدیر منتهی به 1398/11/30

شرکت پتروشیمی غدیر با سال منتهی به 29 اسفند، در بهمن ماه 98، 101میلیارد تومان فروش زده که نسبت به ماه قبل  38% کاهش یافته است.

مجموع فروش 11ماهه  895 میلیارد تومان بوده که 141 % فروش کل سال قبل را پوشش می دهد، در ضمن نسبت به مدت مشابه 64% افزایش یافته است.

مقدار تولید شرکت در بهمن ماه 10 هزار تن بوده که نسبت به ماه قبل 17 % کاهش یافته است. شرکت توانایی تولید 120هزار تن  PVC  درسال دارد که تا پایان بهمن ماه 105هزار تن تولید داشته است.

مقدار فروش شرکت در بهمن ماه 10646 تن بوده که نسبت به ماه قبل 39% کاهش یافته است . نرخ فروش شرکت در بهمن ماه 98 نسبت به  بهمن ماه 97  ، 48 % افزایش یافته است

 PVC محصول اصلی شرکت است.

درآمد شرکت درسال مالی منتهی به 29 اسفند 97 ، 637 میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل رشد53 درصدی داشته است وشرکت توانست به ازای هر سهم 86 تومان سود بسازد که 70تومان آن را تقسیم کرد.

شرکت در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر98، با فروش 638 میلیارد تومانی توانست به ازای هر سهم حدود110 تومان سود بسازد.

 حاشیه فروش شرکت در این دوره حدودا 29 % میباشد. پیش بینی میگردد در دوره 12 ماهه منتهی به 29 اسفند98  به ازای هر سهم 150 الی 180 تومان سود بسازد. 

نکته مهم در مورد این سهم افزایش اسپرد بین اتیلن به عنوان بهای تمام شده اصلی شرکت و پی وی سی به عنوان محصول اصلی شرکت میباشد که هر چه قدر بیشتر شود سود غدیر بیشتر می شود.

جداول و نمودارهای زیر عملکرد یک ساله شرکت را به طور کامل شرح میدهد : 

مقایسه میزان تولید و فروش pvc در شرکت پتروشیمی غدیر
مقایسه میزان تولید و فروش pvc در شرکت پتروشیمی غدیر
مقایسه میزان تولید محصولات شرکت پتروشیمی غدیر
مقایسه میزان تولید محصولات شرکت پتروشیمی غدیر
 مقایسه میزان فروش محصولات شرکت پتروشیمی غدیر
مقایسه میزان فروش محصولات شرکت پتروشیمی غدیر
  مقایسه مبلغ فروش محصولات شرکت پتروشیمی غدیر
مقایسه مبلغ فروش محصولات شرکت پتروشیمی غدیر
   مقایسه نرخ فروش محصولات شرکت پتروشیمی غدیر
مقایسه نرخ فروش محصولات شرکت پتروشیمی غدیر
نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا