عملکرد شرکتها

بررسی گزارش عملکرد غزر منتهی به مرداد 99

زر ماکارون در مرداد 99،  142 میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به ماه قبل 4 درصد کاهشی بوده است.

مبلغ فروش مرداد 99 اما نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد 89 درصدی را داشته است!

72 درصد سبد فروش غزر در مرداد ماکارونی رشته ای با مبلغ فروش 102 میلیارد تومان میباشد. نرخ این محصول با 3 درصد کاهش نسبت به تیر 73.676.860ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

مقدار تولید ماکارونی رشته ای در مرداد نسبت به تیر افت 9 درصدی دارد و بیانگر عدد 15.223 تن است ولی مقدار فروش با افزایش 4 درصدی، 13.833 تن میباشد.

مجموع مبلغ تجمعی فروش غزر در 5 ماهه ابتدای سال مالی جاری ،  663 میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره مشابه سال 98، افزایش  93 درصدی را نشان میدهد!

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا