عملکرد شرکتها

بررسی گزارش عملکرد غشوکو دوره 6 ماهه منتهی به 1398/06/31

شرکت شوکو پارس اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی شده) خود را در تاریخ 1398/08/25 روی کدال ارائه داده است.

شرکت شوکو پارس در دوره 6 ماهه منتهی به شهریور 1398، در گزارش حسابرسی شده به ازای هر سهم 496 ریال سود محقق کرده این در حالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 409 ریال زیان شناسایی کرده بود؛ این سودآوری عمدتاً ناشی از رشد %93 درآمدهای عملیاتی بوده است.

«غشوکو» با سرمایه ثبت شده 36,500 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1398/12/29 مبلغ 18,098 میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا