عملکرد شرکتها

بررسی گزارش عملکرد ماهانه نماد غگرجی

بیسکویت گرجی با نماد غگرجی در دی ماه 24 میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به ماه قبل (26 میلیارد تومان) تغییر چندانی نداشته است.

بیسکویت ساده محصول اصلی شرکت است. نرخ فروش بیسکویت شکلاتی در نیمه دوم سال از قرار کیلوئی متوسط 14000 تومان بوده است.

فروش عملکردی شرکت در سال جاری مناسب بوده و با افزایش فروش مقداری همراه بوده است. فروش سال جاری شرکت حدود 18000 تن می تواند باشد که در این صورت نسبت به سال قبل رشد 60% خواهد داشت.

شرکت در سال جاری درآمد غیر عملیاتی خوبی از محل روز اخیر شرکت زمینی در شیراز  به مبلغ 1.3 میلیارد تومان به فروش رسانده است.

در سال جاری و در 9 ماهه 7.5 میلیارد تومان درآمد غیر عملیاتی شناسایی کرده است که به نظر تا پایان سال به 10 میلیارد تومان خواهد رسید. ( به ازای هر سهم 330 ریال ) سود سال جاری شرکت حدود 1500 ریال خواهد بود که نسبت به سال مالی قبل بیش از 100% رشد خواهد یافت.

 با نسبت قیمت به سود کمتری نسبت به هم گروهی های خود معامله می شود و می تواند تا حدود 4000 تومان در صورت مساعد بودن شرایط رشد قیمتی داشته باشد.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا