عملکرد شرکتها

بررسی گزارش عملکرد فباهنر منتهی به مرداد 99

شرکت مس شهید باهنر در مرداد امسال درآمدی معادل 302 میلیارد تومان کسب نموده که نسبت به ماه قبل 16% افزایش یافته است.

تولید این ماه معادل 3,069 تن بوده است که از مرداد سال گذشته 21% بیشتر بوده است. تولید تجمعی شرکت نیز از ابتدای سال مالی تا کنون معادل 12,059 تن می‌باشد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 18.4% افزایش داشته است.


فروش مقداری مرداد ماه برابر است با 3,292 تن که نسبت به ماه قبل 5% افزایش یافته همچنین فروش مقداری تجمعی از ابتدای سال نیز با 26% افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به میزان 12,371 تن رسیده است.

محصول اصلی شرکت انواع تسمه و ورق مسی می‌باشد که با افزایش نرخ 16 درصدی برابر 143 میلیون تومان برای هر تن می‌باشد. نرخ این محصول نسبت به فروردین 62% و نسبت به ابتدای تابستان 31% افزایش داشته است.
دومین محصول از نظر درآمد نیز محصول مقاطع برنجی بوده است که با 7% افزایش نسبت به ماه قبل معادل 75.9 میلیون تومان به فروش رسیده است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا