عملکرد شرکتها

بررسی گزارش عملکرد فسرب منتهی به مرداد 99

ملی سرب و روی ایران (فسرب) در مرداد ماه 99، 26 میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش محصولات خود شناسایی کرده که این میزان نسبت به ماه قبل 27 درصد رشد داشته است. 
گرچه شمش روی نسبت به ماه گذشته کاهش 28 درصدی در مقدار فروش داشته است اما شمش سرب به افزایش 148 درصدی در مقدار تولید این کاهش را جبران نموده است. نرخ فروش این محصولات در مردادماه نسبت به تیرماه افزایش 23 درصدی را داشته اند.

فسرب در مدت 5 ماهه ابتدایی امسال 64 میلیارد تومان درآمد داشته است که این عدد نسبت به سال قبل کاهش 33 درصدی داشته است. این افت ناشی از کاهش مقدار فروش شمش سرب می باشد.

مقدار فروش روی در این مدت 640 تن بوده که 185 درصد افزایش را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد اما مقدار فروش سرب طی مدت 5 ماهه ابتدایی امسال 1039 تن بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 62 درصدی فروش را نمایش می دهد. موجودی روی و سرب شرکت فسرب در پایان دوره 5 ماهه ابتدایی سال جاری به ترتیب 2491 و 3684 تن می باشد.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا