عملکرد شرکتها

بررسی گزارش عملکرد ماهانه شگل منتهی به تیر 99

گلتاش در گزارش یک ماهه تیر 99،  69 میلیارد تومان فروخته است که نسبت به ماه قبل 18 درصد افزایش را گزارش کرده است. این رشد را میتوان به افزایش نرخ محصولات و نیز افزایش اندک در مقدار فروش نسبت داد.

مبلغ فروش نسبت به دوره مشابه سال قبل، 14 درصد رشد داشته است. همچنین مقدار تولید محصولات نسبت به خرداد ماه 7درصد کاهش را ثبت کرده است.

شامپو 39 درصد و صابون 29 درصد مبلغ فروش شرکت را تشکیل میدهد. نرخ محصولات مذکور به ترتیب 8 و 32درصد رشد داشته است.

مجموع مبلغ فروش گلتاش در 7 ماهه ابتدای سال مالی جاری ، 427میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره مشابه گذشته 43 درصد افزایش یافته است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا