عملکرد شرکتها

بررسی گزارش عملکرد نماد پاکسان

مالکیت برندهای شبنم ، گلی ، پونه و نسیم نیز در اختیار پاکسان قراردارد که تولید محصولات مربوط به آن تحت لیسانس شرکت پاکسان و در شرکتهای ساینا و گلتاش که از شرکتهای مجموعه مدیریت صنعت شوینده می باشند، تولید میگردد و بابت آنها حق لیسانس دریافت میکند.

افزایش نرخ هایی که روند آن همچنان مثبت است و نزدیک شدن به شب عید باعث افزایش فروش محصولات شرکت خواهد شد.

سبد فروش پاکسان شامل 3 محصول است که سهم ‘انواع پودر’ در آن %45  فروش است.

مبلغ فروش تمام محصولات پاکسان در دی ماه 607 میلیارد ریال بوده که تغییرات آن نسبت به ماه گذشته و ماه مشابه پارسال بترتیب برابر %56- و %-2 است.

مقدار فروش مهمترین محصول یعنی ‘انواع پودر’ در این ماه 2729 تن بوده که تغییرات آن نسبت به ماه گذشته و ماه مشابه پارسال بترتیب برابر %69- و %35- است.

نرخ فروش همین محصول در این ماه 64 میلیون ریال بوده که تغییرات آن نسبت به ماه گذشته و ماه مشابه پارسال بترتیب برابر %29 و %20+ است.

59 درصد مبلغ فروش محصولات نهایی این شرکت از طریق شرکت سهامی عام “به پخش” که از شرکت های گروه توسعه صنایع بهشهر میباشد ، توزیع می گردد ، 12 درصد مبلغ فروش مربوط به حوزه صادرات و مابقی به فروش محصولات صنعتی و خدمات کارمزدی بوده است.

شرکت پاکسان در حال حاضر 10 درصد از سهم بازار داخلی پودرهای شوینده را در اختیار دارد و این رقم برای گروه صابونها و کفشوی حدود 35 درصد می باشد، همچنین شرکت پاکسان به عنوان تولید کننده مواد اولیه صنعتی نیز در کشور 22 درصد نیاز تولید کنندگان را تأمین می نماید .در حال حاضر شرکت پاکسان در صنعت شوینده در محصولات اصلی صابون و کفشوی رتبه اول و در پودرها رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است .

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا