عملکرد شرکتها

بررسی گزارش عملکرد نوری منتهی به مرداد 99

شرکت پتروشیمی نوری در مرداد امسال درآمدی معادل 4,166 میلیارد تومان کسب نموده که نسبت به ماه قبل 23% افزایش یافته است.

تولید این ماه معادل 407,695 تن بوده است که از مرداد سال گذشته 4.4% بیشتر بوده است. تولید تجمعی شرکت نیز از ابتدای سال مالی تا کنون معادل 2,034,240 تن می‌باشد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 16.3% افزایش داشته است.


فروش مقداری مرداد ماه برابر است با 605 هزارتن که نسبت به ماه قبل 8.7% افزایش یافته همچنین فروش مقداری تجمعی از ابتدای سال نیز با 50% افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به میزان 2,135 هزارتن رسیده است.

درآمد اصلی این ماه شرکت از فروش داخلی محصول برش سنگین می‌باشد که نرخ 7.35 میلیون تومان به ازای هر تن بوده است. این محصول از ابتدای سال تا کنون فروش داخلی نداشته است اگرچه صادرات همین محصول در مرداد ماه با قیمت 5.97 میلیون تومان بوده است که نسبت به ماه قبل 8% افزایش یافته است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا