عملکرد شرکتها

بررسی گزارش عملکرد هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان منتهی به 1398/06/31

هتل های بین المللی پارسیان کوثر اصفهان، سود ۶ماهه هرسهم را ۸۳۲ریال اعلام کرد

این شرکت سود عملیاتی را ۱۰۲میلیارد و ۱۳۴میلیون ریال، سود خالص را ۹۱میلیارد و ۵۵۱میلیون ریال و سود انباشته پایان دوره را ۹۳میلیارد و ۵۵۰میلیون ریال اعلام کرد.

این شرکت در برآوردی که از تغییرات هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدهای (هزینه ها) عملیاتی برای دوره ۶ماهه منتهی به ۲۹اسفند ۱۳۹۸ داشته به هزینه های عمومی اداری اشاره دارد که مربوط به هزینه حقوق و دستمزد کارکنان بوده که روند ۶ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸ متناسب با هزینه های واقعی ۶ماهه اول پیش بینی شده است.

هتل های بین المللی پارسیان کوثر اصفهان در برآوردی که از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی خود داشته اعلام کرد که شرکت برای سال مالی ۱۳۹۸ درصدد دریافت تسهیلات مالی به مبلغ ۲میلیارد ریال برای تعمیر و بازسازی برخی از قسمت های هتل بوده که هزینه بهره تسهیلات فوق برای سال ۱۳۹۸ معادل ۸۰۰ میلیون ریال برآورد شده و تا تاریخ تهیه این گزارش تسهیلات فوق دریافت نشده است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا